Eginkizunea, ikuspegia eta balioak

ZAHARTZAROAren eginkizuna  adinekoen bizi-kalitatea eta ardura hobetzea da, hainbat jakintza-alorretako neurri askoren bitartez (sanitarioak, sozialak, sozio-sanitarioak, hezkuntzakoak, legezkoak, politikoak…); zahartze-prozesua bera bezain desberdinak, euskal gizarteari bere osotasunean zein profesionalei eta batez ere adinekoei zuzendua, adinekoak baitira gure xede nagusia.

Berriak

20 Zahartzaroa urteurrena

2019an 20 bizitza-urte beteko ditugu.

Gogoeta estrategikoa

Batzordea 2019-2022 Norabide-an lan egiten ari da. Ibilbide-orri gisa balio digun Plan Estrategikoa.